header visual

De ‘vier van wier’ winnen reis naar Verenigde Staten

04 september 2018

Marloes Ruiter, Dennis Vlegels, Esmée Kranenburg en Maxime Brandenburg  hebben tijdens hun examenjaar (afgelopen schooljaar) op het Almere College voor hun profielwerkstuk onderzoek gedaan naar zeesla.  Met dit PWS hebben zij ook deelgenomen aan het Wageningen Borlaug Youth Institute (scholierenproject), onderdeel van de World Food Prize georganiseerd door Wageningen University & Research (WUR). De leerlingen werden uitgedaagd om mee te denken naar oplossingen voor dé uitdaging van deze eeuw: hoe voeden we onze wereld met een groeiende populatie op een veilige en duurzame manier?

Dit is genoeg inspiratie geweest  voor de “vier van wier’ (zoals Dennis, Marloes,  Esmée en  Maxime zichzelf gaande weg zijn gaan noemen) om te onderzoeken in welke mate zeesla een oplossing kan bieden. Zij hebben voor dit onderzoek gesproken met experts en literatuuronderzoek gedaan.  Daarnaast hebben zij op school een experiment opgezet waarbij ze zelf zeesla hebben gekweekt onder verschillende omstandigheden om het effect te meten op de fotosynthese en groei. Het PWS  is in maart gepresenteerd aan hun eigen ouders en de leerlingen van vwo 5 op het Copernicus. Voor het eindexamen was hiermee het PWS afgerond.

Afgelopen vrijdag 31 augustus was de bijeenkomst van alle deelnemers van de wedstrijd.  De dag begon met inspirerende sprekers, onder andere Kennith Quin, president van de World Food Prize en Louise O. Fresco, president Wageningen University & Research. Jongeren kunnen echt het verschil maken en dat is belangrijk voor de toekomst!  Dennis en Esmée (Maxime was door familie omstandigheden helaas afwezig) mochten daarna  als eerste een advies uitbrengen aan de jury, die bestond uit Arnold Bregt (onderwijsdirecteur van de WUR), Martien Boon (Global Head Banking for food education en engagement) en Ruben Smit (ecoloog en natuurfilmer).  Naar aanleiding hiervan werden ze niet alleen ondervraagd door de jury, maar ook door de andere deelnemers. Natuurlijk stelden de ‘vier van wier’ zelf ook vragen aan andere jonge onderzoekers, die onder andere onderzoek naar ‘voedsel produceren op Mars’ en ‘genetische manipuleren van voedsel’ hebben gedaan. Alle deelnemers spraken heel onbevangen met elkaar: iedereen was zeer geïnteresseerd naar elkaars onderzoek.

Na deze sessie was er een ontmoeting met Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedsel, waarbij elke onderzoeksgroep zijn advies uitbracht en er gelegenheid was tot het stellen van vragen aan haar.

Ter afsluiting van deze dag sloten alle deelnemers aan bij de internationale  SDG Conferentie ‘Towards Zero Hunger” die gelijktijdig gehouden werd. De slotceremonie van deze conferentie was een toespraak van Carola Schouten en daarna werd het juryrapport voorgelezen door Louise Fresco over de verschillende onderzoeken van het Wageningen Borlaug Youth Institute. Unaniem heeft de jury besloten dat de “vier van wier’ de tickets hebben gewonnen om in oktober naar Iowa te vliegen! In Iowa zullen zij, samen met ongeveer 200 jongeren vanuit de VS en andere landen, deelnemen aan het Global Youth Institute. Daar ontmoeten zij experts en World Food Prize winnaars en zullen ze met elkaar in gesprek gaan om het wereldvoedselprobleem onder de loep te nemen, van elkaar te leren, ideeën te delen en elkaar te inspireren voor een betere wereld. Maxime, Marloes, Esmée en Dennis zijn ontzettend enthousiast over het feit dat ze gewonnen hebben en kijken uit naar hun trip naar de VS!  Marloes en Dennis blijven zich sowieso verbonden voelen met dit onderwerp. Zij beginnen dit jaar aan hun studie aan de WUR!

Klik op de foto om de video van “De vier van wier” te zien.

 

« Terug naar overzicht