header visual

Excursie Flevokust, Technasium Flevoland

18 juni 2018

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs havo/vwo werken binnen het Technasium momenteel aan diverse actuele vraagstukken met de Provincie als opdrachtgever. Op dit moment zijn er binnen de provincie veel ontwikkelingen gaande die voor de toekomst belangrijk zijn. Door leerlingen bij deze ontwikkelingen te betrekken worden zij zich er van bewust welke grootschalige projecten er uitgevoerd worden en welke mogelijkheden deze bieden voor hun eigen toekomst. Bovendien bieden deze vraagstukken de leerlingen de mogelijkheid om vanuit een werkelijke context te leren.

Onlangs bezochten ruim 100 leerlingen uit Dronten en Lelystad de nieuwe haven en het gebied rond Flevokust. Dit bezoek vond plaats in het kader van het project ‘Talent kleurt Flevoland’. Programmamanager Rogier Wilms, Linda Ludekuse en Edwin Bosvertelden samen met Charlotte van der Vormvan Arcadis op vier locaties over de ins en outs ten aanzien van de infrastructurele ontsluiting van het gebied.

Hoe komen duizenden containers snel en efficiënt van en naar de haven? Hoe ontsluiten we het industrieterrein nu en in de toekomst? Welke mogelijkheden biedt de nabijgelegen snelweg daarbij? Wordt het een praktische kortetermijnoplossing of een toekomstbestendige ideaalschets? Het is nu aan de Technasiumleerlingen om op deze vragen een antwoord te vinden.

Eén ding is duidelijk: Flevoland is booming en dat inspireert onze leerlingen!

Otto Kelderman en Frans Meerse

Technasiumnetwerk Flevoland

« Terug naar overzicht