header visual

FAQ’s boeken

Boekenpakketten schooljaar 2016-2017

Informatie voor ouders bij vragen over of problemen met het boekenpakket, verstuurd door Van Dijk.

Als het goed is hebt u intussen het volledige boekenpakket van uw kind thuis ontvangen. Omdat er soms boeken missen, er verkeerde of beschadigde boeken geleverd worden, geven we u hierbij een handleiding over hoe in die gevallen kunt handelen.

Controle van het boekenpakket

Gedurende dit schooljaar zijn u en uw kind verantwoordelijk voor de boeken. Aan het eind van het schooljaar wordt het boekenpakket gecontroleerd op volledigheid en op beschadigingen. Daarom is de zaak dat u het boekenpakket nu goed controleert en actie onderneemt als er iets niet goed is. Als u dat nalaat kunt u aan het eind van het schooljaar geconfronteerd worden met rekeningen voor beschadigde of missende boeken.

Belangrijke telefoonnummers:

Klantenservice voor ouders en leerlingen

Telefoon: 088 20 30 303 E-mail: via de website www.vandijk.nl

Contact met school over de boekenpakketten kan tussen 9.00 en 15.00 uur: 0321-385050

Algemeen

Op school nemen de mentoren met uw kind de stand van zaken rondom de boekenpakketten door. In een aantal gevallen leidt dat er toe dat school contact gaat opnemen met de boekenleverancier. In de meeste gevallen is het de bedoeling dat u zelf regelrecht contact opneemt met Van Dijk. Hieronder volgt een uitleg.

Contact opnemen met Van Dijk

Als u geen boekenpakket hebt ontvangen, neemt u contact op met de Van Dijk.

Bij de levering van het boekenpakket zit een pakbon. Aan de hand van deze bon kunt u de bestelling controleren. Ontbreekt er een boek, kijkt u dan of dit boek bij de “nog te leveren artikelen”op de pakbon staat. Zo ja, dan wordt het boek op een later tijdstip bij u thuis bezorgd.

Voor bijna alle andere vragen of problemen over de boeken neemt u contact op met de klantenservice van Van Dijk.

Uitzonderingen

Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij u anders handelt:

  1. Ik heb een boekenpakket ontvangen, de pakbon klopt, maar mijn kind volgt een ander vak of een andere opleiding (uw kind heeft bijv. Natuurkundeboeken ontvangen, maar heeft geen Natuurkunde. Uw kind heeft wel Biologie gekozen, maar die boeken ontbreken.

Uw kind neemt contact op met de betreffende afdelingsleider of coördinator. Die geeft aan op welke wijze uw kind in het bezit komt van het goede boek.

  1. Ik heb een boekenpakket ontvangen, maar ik heb met school afgesproken dat mijn kind twee boekenpakketten zou ontvangen.
    1. U neemt contact op met de school (0321 385050), de medewerker van school vraagt uw gegevens (naam kind, leerjaar, afdeling, vakkenpakket). De afdelingsleiding checkt de informatie en bij akkoord wordt aan Van Dijk gemeld dat u een tweede boekenpakket of een nalevering dient te ontvangen. Dit pakket wordt op uw thuisadres afgeleverd.
  2. Ik heb een boekenpakket ontvangen, alles is compleet, maar ik vind een aantal boeken in een zeer slechte staat, of in een of meerdere werkboeken is al geschreven.
    1. Uw kind laat het boek bekijken door de mentor en neemt het bewuste boek mee naar het spreekuur van Van Dijk (donderdag 3 september a.s., 13.00 – 14.00 uur, aula hoofdgebouw). De medewerker van Van Dijk beoordeelt het exemplaar en uw kind ontvangt een bewijs van eventuele beschadiging of ontvangt een nieuw boek.