header visual

Oudervertegenwoordiging

Het Almere College vindt uw mening belangrijk en gaat hierover graag met u in gesprek. Dit is mogelijk in de oudervertegenwoordiging (OV). Via de OV kunt u als ouder uw mening kenbaar maken over allerlei zaken die de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van uw kind(eren) aangaan. Onderwerpen als veiligheid, (internet) pesten, gezond eten, lesuitval, boekengeld, de nieuwbouw in Dronten (VMBO) en actuele zaken komen aan bod.

De OV treedt op als uw belangenbehartiger en om deze reden streeft zij naar een goede samenwerking met de oudergeledingen van de “Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad” (GMR) en de Medezeggenschapsraad (MR).

De OV heeft in tegenstelling tot de GMR en de MR geen wettelijke basis. Maar het kan gevraagd en ongevraagd – de oudergeleding van de GMR en MR adviseren over onderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. De OV kan bovendien de MR vragen een advies door te geven aan de schoolleiding of het schoolbestuur. Om u op de hoogte te houden van de activiteiten, organiseert de OV jaarlijks een themabijeenkomst. Waarbij de OV naast de formele (financiële) verantwoording ook voor u interessante en prikkelende onderwerpen inbrengt op het gebied van onderwijs. Verder verricht de OV hand- en spandiensten tijdens diploma-uitreikingen en open avonden.

Samenstelling Oudervertegenwoordiging

Leden:
Gerben Klungel
Sylvia Nieuwenhuis
Frank Sack
Wim Swankhuisen
Janny van Gelderen
Grietje Rozema
Gerben de Waal
Marloes van Gaal
Nicolien Klerk-Kram
Rob Stuurop
Freek Leeuwenhoek

Contact:
Voorzitter: Wim Swankhuizen; e-mail; ovdronten@almerecollege.nl
Secretariaat: Nicolien Klerk-Kram; ovdronten@almerecollege.nl