header visual

Bijzonder aanbod

Het Almere College is in het cursusjaar 2016/2017 gestart met gepersonaliseerd leren voor tl, havo en vwo leerlingen. Dit biedt de school aan naast de reguliere opleidingen op de genoemde niveaus. Gepersonaliseerd leren is het leerproces waarbij de leerling op zijn/haar eigen wijze en in zijn/haar eigen tempo werkt aan de leerdoelen. De leerling is eigenaar van zijn/haar leerproces.

 

 


Tijdens de talentprofieluren zit je met leerlingen uit verschillende klassen in de les. In deze lessen werk je aan de ontwikkeling van je eigen bijzonder talent. Klik op de foto voor meer informatie over de talentprofielen.

 

 

Vanaf augustus 2014 start het Almere College in Dronten met een Technasium. Met de invoering van het Technasium voldoet de school aan de behoefte om ook in Dronten en omgeving leerlingen beter voor te bereiden op een natuurwetenschappelijke vervolgopleiding. De komst van het Technasium sluit aan bij ontwikkelingen binnen de school zoals het gebruik van Tablets de invoering van het vak Technologie en de Talentprofielen.

Het Technasium is bedoeld voor havo en vwo-leerlingen. In Nederland zijn er zo’n 80 Technasia verdeeld in een aantal netwerken. Voordat een school zich Technasium mag noemen moet aan een aantal eisen voldaan worden. Het Almere College behoort tot de enkele scholen die op dit moment nog mogen starten met een Technasium.

In het Technasium krijgen leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen. Bij dat vak voeren ze projecten uit die afkomstig zijn uit de wereld van techniek en wetenschap. Elk project heeft een echte opdrachtgever uit het bedrijfsleven of de overheid. Soms werk je als ecoloog, dan weer als planoloog of zelfs als industrieel ontwerper.

Bij Technasium denk je in eerste instantie aan techniek. Maar het Technasium is meer. In het Technasium komen verschillende vakken zoals beeldende vorming, aardrijkskunde biologie en techniek bij elkaar. Bij een project waar het Waterschap leerlingen vraagt om een oplossing te bedenken voor muskusratten passen leerlingen kennis uit al die vakken toe. We willen de wereld van buiten de school binnen halen en met onze leerlingen ‘levensecht ’ leren.

Alle havo en vwo leerlingen maken in het eerste leerjaar kennis met het vak O&O. Gedurende een half jaar voeren ze twee onderzoeken uit. Aan het einde van leerjaar 1 kunnen de leerlingen definitief voor het vak O&O in de onderbouw kiezen. Na klas 3 kunnen leerlingen het vak O&O als examenvak kiezen.

 

Debatteren

Debatteren is leuk en heel goed voor je ontwikkeling. Daarom besteden we daar op school actief tijd en aandacht aan. In de onderbouw kun je je inschrijven voor het Nationaal Jeugddebat, in de bovenbouw kun je meedoen aan het MEP, het Model European Parliament, en aan Het Lagerhuis.
Dit laatste doen we samen met het team van het Almere College Dronten. We oefenen maandenlang met en tegen elkaar en uiteindelijk strijden we op provinciaal niveau tegen leerlingen van andere scholen. De winnende school gaat dan door naar de landelijke finale van VARA Lagerhuis. We hebben al een paar keer de kwartfinales gehaald. De finale bereiken blijft natuurlijk wel ons doel!
Daarnaast is er om de paar jaar de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het Europees Parlement in Straatsburg. Daar wordt gedebatteerd met leerlingen uit zo’n twintig.

 

Cambridge

Met Cambridge English krijg je bij ons de kans om het Engels op een hoog niveau te beheersen. Een groot voordeel, want je kunt namelijk bij je vervolgopleiding en carrière op plaatsen terechtkomen waar Engels de voertaal is. En dat geldt niet alleen als je in het buitenland studeert of werkt. Ook op de Nederlandse universiteiten worden colleges steeds vaker in het Engels gegeven en moet je scripties steeds vaker in het Engels schrijven. Engels op hoog niveau biedt je daarbij een groot voordeel.

 

Voorschoolse kennismaking: de talentklas

In samenwerking met de basisscholen heeft het Almere College voor leerlingen die duidelijk meer mogelijkheden hebben, de talentklas in het leven geroepen. Leerlingen van de hoogste klas van het basisonderwijs volgen op het Almere College daarbij lessen op een bij hen passen niveau.