header visual

Decaan

decaanvmbo BBKBdecaanvmbo GLTLdecaanhvwo

De decaan begeleidt je samen met je mentor bij de loopbaanoriëntatie. We hebben het dan over begeleiding bij het kiezen van bijvoorbeeld leerwegen, sectoren, profielen en vervolgopleidingen. Tijdens een deel van de mentorlessen werk je met de website van de decaan, hier maak je opdrachten en vind je informatie. Vanaf de tweede klas begeleidt de decaan je samen met mentoren en vakdocenten bij het proces van studie- en beroepskeuze op school. Taken van een decaan zijn o.a. het organiseren van niveau- en interessetests; voorlichting geven in persoonlijke en klassikale gesprekken. Op de informatieavonden krijgen jij en je ouders voorlichting over niveau- en vakkenkeuze en de bijbehorende doorstromingsmogelijkheden. De decaan organiseert activiteiten die helpen je te oriënteren op studie en beroep. Verder stimuleert de decaan je om open dagen en verschillende vervolgopleidingen te bezoeken. De decanen op onze school zijn:

Decaan BBL/KBL
Mw. M. Bleeker
mail: blr@hetperrondronten.nl

Decaan MAVO
Mw. G. Voetberg    
mail: vtg@almerecollege.nl

Decaan HAVO/VWO
Mevr. J, Waterham
via school te bereiken
Mail:  j.waterham@almerecollege.nl

 

Ter informatie:
Studiekeuze eZine