header visual

Bijzonder verlof

Als u bijzonder verlof (bijvoorbeeld voor een huwelijk of een begrafenis) voor uw kind wilt hebben, moet u dat schriftelijk aanvragen bij de afdelingsleider van de afdeling waar uw kind toebehoort.

afdelingsleider BBL/KBL
Mevr. ing. G.E.J. Klink,
gej.klink@hetperrondronten.nl
 
afdelingsleider bovenbouw MAVO/HAVO/VWO
Dhr. drs. G.S. Schutte,
gs.schutte@almerecollege.nl
 
afdelingsleider onderbouw MAVO/HAVO/VWO
Mevr. drs. A. Haze-Lyklema,
a.haze@almerecollege.nl
 
afdelingsleider Praktijkonderwijs
Mevr. J.P. W. Schoones MSc,
j.schoones@almerecollege.nl
 

Voor verlof dat langer duurt dan tien dagen moet een aanvraag gedaan worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Voor meer informatie kan de leerplichtambtenaar van de gemeente Dronten, afdeling Welzijn (onderwijs) benaderd worden op telefoonnummer (0321) 38 89 48