header visual

Klachtenregeling

Klachten moeten worden voorkomen: dat is ons belangrijkste uitgangspunt. De meest wenselijke situatie is dat u uw onvrede of klacht bespreekbaar maakt met de betrokken medewerker dan wel met zijn/haar leidinggevende. Veelal blijkt het goed mogelijk om in onderling overleg tot een bevredigende oplossing te komen.

Als een gesprek met betrokken medewerker en/of leidinggevende niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, dan handelen wij volgens onze klachtenregeling.