header visual

Oudervertegenwoordiging

Ouderparticipatie: Uw mening telt op het Almere College

In Dronten is een groep enthousiaste ouders actief die diverse onderwerpen aan de kaak stelt. Een optimaal leerklimaat en ouderbetrokkenheid staan daarbij centraal. Om een zo breed mogelijk gedragen ouderstandpunt in te nemen, streeft de OV ernaar om vanuit iedere leerrichting en elk leerjaar ouders aan zich te binden. Daarnaast organiseert de OV verdeeld over het schooljaar ontmoetingsactiviteiten en helpen ouders bij de open dag en de diploma-uitreiking.

Omdat wij graag namens en voor ouders spreken, willen we graag weten wat er speelt. U kunt via het secretariaat contact met ons opnemen. Stuur ons uw vragen of suggesties naar ovdronten@almerecollege.nl; wij kunnen ze dan bespreken tijdens onze vergaderingen.

Wilt u meedoen?

Ziet u zichzelf als een betrokken ouder en vindt u oudervertegenwoordiging belangrijk?

Wat houdt het  in om lid van de Oudervertegenwoordiging te zijn:

  • Actief bijwonen van vergaderingen (gemiddeld  6 keer per jaar op wisselende dagen).
  • Meedenken, meepraten, mede organiseren van ontmoetingsactiviteiten (themabijeenkomsten, panelgesprekken e.d.).
  • Helpen tijdens evenementen (zoals de diploma-uitreiking en de open dag voor nieuwe leerlingen).
  • Klankbord en gesprekspartner voor directie, docenten en ouders.

Samenstelling Oudervertegenwoordiging

Leden:
Gerben Klungel
Sylvia Nieuwenhuis
Frank Sack
Wim Swankhuisen
Janny van Gelderen
Grietje Rozema
Gerben de Waal
Marloes van Gaal
Nicolien Klerk-Kram
Rob Stuurop
Freek Leeuwenhoek

Contact:
Voorzitter: Wim Swankhuizen; e-mail; ovdronten@almerecollege.nl
Secretariaat: Nicolien Klerk-Kram; ovdronten@almerecollege.nl