featured image

Agenda

2020
april
7 april 2020

19.00 uur: medezeggenschapsraad

9 april 2020

Ondertekenen voorlopige akkoordverklaringen schoolexamencijfers

9 april 2020

Inleveren SE cijfers (examenklassen)

9 april 2020

College Carrousel RUG V4

10 april 2020

Goede vrijdag

10 april 2020

Goede vrijdag vrij

10 april 2020

Goede Vrijdag

10 april 2020 - 13 april 2020

Pasen

13 april 2020

Paasmaandag

13 april 2020

Tweede Paasdag vrij

14 april 2020

Ouderspreekmiddag/avond regulier

15 april 2020

Herkansingen vorige toetsweek

16 april 2020

Proefexamens examenkandidaten

16 april 2020

SE cijfer lijsten tekenen

20 april 2020

Afsluiting alle talentprofielen lj.2

21 april 2020

Gala examenklassen

21 april 2020

Excursie Artis biologie

22 april 2020 - 5 mei 2020

Meivakantie

22 april 2020 - 5 mei 2020

Meivakantie

22 april 2020 - 5 mei 2020

Meivakantie

mei
22 april 2020 - 5 mei 2020

Meivakantie

22 april 2020 - 5 mei 2020

Meivakantie

22 april 2020 - 5 mei 2020

Meivakantie

6 mei 2020

Facultatieve lessen examenklassen

6 mei 2020 - 20 mei 2020

LOC gesprekken lj 1 t/m lj 3

7 mei 2020 08:00 - 23:59

Start Centraal Schiftelijk Examen - 1e tijdvak

7 mei 2020

Start CSE

8 mei 2020 - 12 mei 2020

Leerling-Ouder-Coach gesprekken klas 1 en 2

12 mei 2020 - 13 mei 2020

Meeloopdag lj. 1

13 mei 2020

Meeloopdag lj 1

20 mei 2020

19.00 uur: medezeggenschapsraad

21 mei 2020 - 22 mei 2020

Hemelvaartweekend

21 mei 2020 - 22 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020 - 22 mei 2020

Hemelvaartsvakantie

25 mei 2020

Laatste dag Centraal Schriftelijk Examen - 1e tijdvak

25 mei 2020

19.30 uur: evaluatie ouderavond 1e en 2e leerjaar

25 mei 2020 - 27 mei 2020

PWS-dagen voor examenklassen

25 mei 2020 - 29 mei 2020

Activiteitenweek (activiteiten en lessen)

25 mei 2020 - 29 mei 2020

Toetsweek M3, H4, V4 en V5

25 mei 2020

Excursie Geofort mhv2a en mhv2b

25 mei 2020

Einde eerste tijdvak CSE

25 mei 2020 - 29 mei 2020

Buitenlandse reis M4

26 mei 2020

Excursie Geofort mhv2c, mhv2d, mhv2e en mhv2f

27 mei 2020

Excursie Geofort m2a, h2a, h2b en ag2a

29 mei 2020

Sportdag klassen klassen 3, 4 en 5

juni
1 juni 2020

Pinkstermaandag

1 juni 2020

2e Pinksterdag

1 juni 2020

Pinksteren

3 juni 2020 - 5 juni 2020

Kamp 2020

Kamp 3, 4 & 5 juni 2020
3 juni 2020

DELF schriftelijke examens A1/A2/B1/B2

6 juni 2020

DELF mondelinge examens A1/A2/B1/B2

10 juni 2020

Bekendmaking uitslag centraal schriftelijk examen - 1e tijdvak

11 juni 2020

PVS

11 juni 2020

Eindpresentatie KCM lj.1

13 juni 2020

DELF mondelinge examens A1/A2

15 juni 2020 - 18 juni 2020

Start centraal schriftelijk examen - 2e tijdvak

15 juni 2020

Herkansingen M3, H4, V4 en V5

15 juni 2020 - 18 juni 2020

Tweede tijdvak CSE

16 juni 2020 - 18 juni 2020

Debutanten bivak

Debutanten bivak
18 juni 2020

Afsluiting sport en science en techniek lj.1

19 juni 2020

Excursie Leiden/Archeon onderbouw Gymnasium

22 juni 2020

Excursie Amsterdam lj.2

25 juni 2020

19.00 uur: medezeggenschapsraad

26 juni 2020

Bekendmaking uitslag centraal schriftelijk examen - 2e tijdvak

29 juni 2020

Diplomering H/V

juli
1 juli 2020

14.00 uur: kennismaking nieuwe eerste klassers

1 juli 2020

Avond: diploma uitreiking Havo/Vwo

1 juli 2020

Introductie nieuwe leerlingen

1 juli 2020

Diplomering Mavo

2 juli 2020

Avond: diploma uitreiking Mavo

3 juli 2020

Ophalen rapporten en start zomervakantie

3 juli 2020

Jaarafsluiting

6 juli 2020 - 14 augustus 2020

Zomervakantie

6 juli 2020 - 16 augustus 2020

Zomervakantie

6 juli 2020 - 16 augustus 2020

Zomervakantie

augustus
6 juli 2020 - 14 augustus 2020

Zomervakantie

6 juli 2020 - 16 augustus 2020

Zomervakantie

6 juli 2020 - 16 augustus 2020

Zomervakantie