featured image

Online lessen

16 december 2020 - 17 januari 2021

Vanaf woensdag 16 december vinden voor alle leerlingen de lessen en de coaching online plaats, met
uitzondering van examenleerlingen. Deze situatie duurt tot in ieder geval 17 januari.


Periode 16 december tot en met 18 december
Op woensdag 16 december is er voor alle leerlingen om 9.00 uur één online mentorles/coachles met
de coach of mentor. Deze les is bedoeld om na te gaan of alle ict-verbindingen werken, of leerlingen
toegang hebben tot de online materialen en om samen vooruit te kijken naar een goede aanpak van
de periode met afstandsleren. Op donderdag 17 en vrijdag 18 december zijn er geen online lessen.
Deze dagen gebruiken de docenten om zich voor te bereiden op de online lessen die na de
kerstvakantie beginnen. De kerstvakantie duurt van 19 december tot en met 3 januari.


Periode 4 januari tot en met 17 januari
In deze periode vinden alle lessen online plaats, behalve voor de examenleerlingen. De lessen worden
actief gegeven, via Google Meet. Leerlingen melden zich aan aan het begin van de les en hebben een
actieve bijdrage tijdens de les. Bij ziekte vragen wij de ouders en verzorgers om via de gebruikelijke
weg via de conciërge een afmelding te doen. Net als nu ontvangen wij graag bericht wanneer uw
zoon of dochter een positieve coronatest heeft gekregen, zodat wij zicht houden op de ontwikkeling
van het virus onder leerlingen.

Terug