featured image

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit alle leerjaren. Zij behartigt jullie belangen en onderhoudt contact met de schoolleiding. Inhoudelijk vaart de leerlingenraad een eigen koers.

E-mailadres leerlingenraad: leerlingenraaddronten@almerecollege.nl

Leden van de Leerlingenraad

Functie/rol

Klas

J. van Meerveld

voorzitter

VWO 4

D. Bergmans

vicevoorzitter

VWO 6

K. Gort

secretaris

VWO 5

B. van Alfen

lid

VWO 5

E. de Groot

lid

VWO 5

L. Havinga

lid

HAVO/VWO 2

S. van Keulen              

lid

HAVO/VWO 3

S. Miske

lid

VWO 6

T. Schrijer

lid

VWO 4

J. de Vries

lid

HAVO/VWO 2

   
   
   
   
 

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"