featured image

Oudervertegenwoordiging

Oudervertegenwoordiging op het Almere College

‘Samen voor onze kinderen!’

Omdat uw kind belangrijk is

U wilt het beste voor uw kind. Op school staat uw kind centraal, net als het belang van passend onderwijs. Het Almere College stelt u in staat om op uw vragen over belangrijke thema’s, binnen de school een passend antwoord te krijgen. De Oudervertegenwoordiging treedt daarbij op als belangenbehartiger van ouders en kinderen en als klankbord voor school.

Omdat u als ouder betrokken bent

De oudervertegenwoordiging behartigt uw belangen door actuele thema’s te verdiepen die van invloed zijn op het functioneren van uw kind op school. De Oudervertegenwoordiging bestaat uit een groep enthousiaste, actieve ouders die open staan voor uw inbreng. Regelmatig komen zij bij elkaar om actuele zaken te bespreken en samen met een afgevaardigde van de schoolleiding, te werken aan een schoolklimaat waarin kinderen maar ook ouders zich gehoord en thuis voelen.

Omdat u wilt weten wat er speelt

Jaarlijks organiseert de Oudervertegenwoordiging een themabijeenkomst, waarin naast een verantwoording van de werkzaamheden aan de ouders, op dynamische en interactieve wijze een thema aan de orde wordt gesteld die voor ons herkenbaar is. Samen delen we ideeën en ervaringen die ons als ouders bezig houden.

Omdat onze kinderen op ons rekenen

De Oudervertegenwoordiging hoopt u te mogen begroeten tijdens een van haar activiteiten. U wordt hierover geïnformeerd via de website van het Almere College en ontvangt een uitnodiging voor onze activiteiten per email.

Een directe bijdrage leveren aan een optimaal schoolklimaat kan uiteraard ook. U kunt zich dan aanmelden als lid. Dit houdt in dat u:

  • actief vergaderingen wilt bijwonen (gemiddeld 6 keer per jaar op wisselende dagen)
  • wilt meedenken, meepraten, en organiseren van ontmoetingsactiviteiten (themabijeenkomsten e.d.)
  • wilt helpen tijdens evenementen (zoals de diploma-uitreiking en de open dag voor nieuwe leerlingen)
  • een klankbord en gesprekspartner wilt zijn voor directie, docenten en ouders

Voor nadere informatie over uw rol binnen de Oudervertegenwoordiging, kunt u via mail contact opnemen met: de voorzitter of secretaris via oudervertegenwoordiging@almerecollege.nl.

Samenstelling Oudervertegenwoordiging

Leden:
Gerben Klungel
Sylvia Nieuwenhuis
Frank Sack
Wim Swankhuisen
Janny van Gelderen
Grietje Rozema
Gerben de Waal
Marloes van Gaal
Nicolien Klerk-Kram
Rob Stuurop
Freek Leeuwenhoek
Monique van Rijn  

Contact:
Voorzitter: Wim Swankhuizen; e-mail; ovdronten@almerecollege.nl
Secretariaat: Nicolien Klerk-Kram; ovdronten@almerecollege.nl

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"