featured image

Klachtenregeling

Klachten moeten worden voorkomen: dat is ons belangrijkste uitgangspunt. De meest wenselijke situatie is dat u uw onvrede of klacht bespreekbaar maakt met de betrokken medewerker dan wel met zijn/haar leidinggevende. Veelal blijkt het goed mogelijk om in onderling overleg tot een bevredigende oplossing te komen.

Als een gesprek met betrokken medewerker en/of leidinggevende niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, dan handelen wij volgens onze klachtenregeling.

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"