featured image

Support

De ondersteuningsstructuur op het Almere College
Samen krijgen wij het voor elkaar

Uw kind een prettige schooltijd, een diploma op het juiste niveau en klaar voor de toekomst. Dat is ons doel. Dat doen we in goed overleg met u en uw kind. Zo krijgen we het samen voor elkaar.
De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs vinden op eigen kracht prima hun weg in school en als ze eens wat extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren of persoonlijke ontwikkeling, vinden zij steun thuis bij ouders / verzorgers en op school bij hun mentor en bij de vakdocenten. Vaak is een paar gesprekjes met de docent en/ of de mentor genoeg om weer verder te kunnen.
Maar Almere College is er niet alleen voor deze leerlingen. Ook als uw kind iets meer nodig heeft, kunt u op ons rekenen. Natuurlijk kunnen wij niet alles maar wat we doen, doen we goed.

Als het even niet zo goed gaat

Het leren kan soms even niet zo goed gaan, om heel diverse redenen thuis of op school. Voor ons maakt het niet uit wat de reden is, uw kind kan altijd terecht bij docenten, de mentor of bij gespecialiseerde leerlingbegeleiders. Wij zoeken dan samen met u en uw kind naar de best passende oplossing.
De mentor als aanspreekpunt en vraagbaak
We beginnen dichtbij: met al uw vragen kunt u terecht bij de mentor van uw kind. De leerlingen zelf kunnen ook met alle vragen naar hun mentor. Komt de mentor er niet uit, dan volgt overleg de afdelingscoördinator. In dat overleg wordt bekeken of extra ondersteuning nodig of gewenst is.

Professionele ondersteuning bij het leren en bij persoonlijke ontwikkeling.

Bij leren hebben we het over moeite met vakken. Denk bijvoorbeeld aan taalproblemen bij dyslectische leerlingen maar ook aan dyscalculie en moeite met plannen van het werk.

Heeft uw kind bijvoorbeeld last van faalangst of vindt hij of zij het lastig om zich staande te houden in een groep, dan praten we over ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling. Als Almere College bieden wij de mogelijkheid van trainingen voor faalangstreductie, examenvrees training en trainingen ter versterking van de sociale vaardigheden.

Langdurig zieke kinderen of kinderen met een chronische aandoening lopen het gevaar door veel verzuim achterop te raken. Dat is dubbel pech: én ziek én achterstand. Om dat zoveel mogelijk te ondervangen hebben wij schoolcoaches. Deze coaches ondersteunen leerlingen die door chronische aandoening of ziekte veel verzuimen. Zij zorgen voor het contact met school, voor huiswerk en bijvoorbeeld toetsen.

Orthopedagoog voor diagnostiek en advies

Bij vermoeden van belemmerende leerstoornissen (denk aan dyslexie) kan onze orthopedagoog uw kind testen. Daar zijn kosten aan verbonden die we samen dragen. U de helft en wij de helft. Zo belangrijk vinden wij het dat uw kind op het juiste niveau door de schoolperiode komt.
De orthopedagoog is er ook om docenten en mentoren te adviseren hoe zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij het leren.

Schoolarts en zo

Natuurlijk komt de schoolarts voor alle 2e klassers op school en natuurlijk hebben wij goed contact met alle instanties in Flevoland die ieder vanuit hun eigen kundigheid, kunnen bijdragen aan een geslaagde schoolcarrière van onze leerlingen. Voor ons spreekt dat vanzelf.

Zorgcoördinator

Alle werkzaamheden binnen de ondersteuningsstructuur worden gecoördineerd door onze zorgcoördinator mevrouw Ehlting. Zij onderhoudt ook contacten met instanties buiten school die hulp kunnen bieden als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het CJG en maatschappelijk werk.
De zorgcoördinator heeft ook een rol bij het aannemen van leerlingen en het maken van een ontwikkelplan als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Het kan zijn dat u dan rechtstreeks contact met haar heeft maar zoals we eerder al zeiden: meestentijds loopt alle contact via de mentor.

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"