featured image

Visie

Het Almere College in Dronten is een ontmoetingsschool.
"Ontmoeting" is de centrale kernwaarde van het Almere College, het hart van onze identiteit.

Werken, leren en ontwikkelen doen wij in de ontmoeting met de ander en is gericht op wederzijds respect, waarbinnen een kritische grondhouding, onderlinge verdraagzaamheid en mededogen worden gestimuleerd.

Bij het Almere College staat "leren voorop", op elk niveau, voor iedereen. Dit doen wij in een uitdagende leer- en werkomgeving waar ruimte is voor de eigen individuele ontwikkeling. Wij werken daarbij resultaatgericht en doen dit met elkaar.

Bij ons halen leerlingen een diploma én wij vinden het onze taak om jonge mensen op te leiden en te begeleiden tot onderzoekende, zelfstandige, (zelf)bewuste en verantwoordelijke medemensen.

Schoolgids 2021-2022

In de schoolgids staat allerlei informatie over onze school. We beschrijven hoe wij tegen onderwijs, leren en begeleiden aankijken en hoe wij ons onderwijs en de begeleiding van leerlingen organiseren en ingericht hebben.

Wilt u meer lezen hierover, klik dan op de link hiernaast om de schoolgids in te zien.

 

Het schoolplan 2020-2024
Het schoolplan 2020-2024 geeft informatie over de school, onze drijfveren, de visie op leren en ontwikkelen en bevat de beleidsvoornemens op het gebied van onderwijs en ondersteuning, organisatie en personeel, beheer en financiën. Tevens geeft het schoolplan inzicht in de instrumenten die de school hanteert in het kader van de kwaliteitszorg en de kwaliteitsontwikkeling. Wilt u meer lezen hierover, klik dan op de afbeelding om het schoolplan in te zien.

 

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"