featured image

Onderwijs

Het Almere College streeft ernaar dat je van school gaat met een diploma dat past bij je kennis- en vaardigheidsniveau. Daarom begeleiden we je met veel zorg en aandacht bij het kiezen van de juiste afdeling en richting. Met goede lesprogramma’s ondersteund door moderne middelen en met deskundige docenten werken we naar je eindexamen toe.

Om je goed voor te bereiden op een vervolgstudie of een werkplek, besteden we veel aandacht aan studie- en stagebegeleiding. We willen ook dat het goed met je gaat in deze belangrijke periode, de middelbare schooltijd, en dat je je prettig en veilig voelt. Dus als je soms hulp nodig hebt, dan zijn we er voor je. We helpen je bij je persoonlijke ontwikkeling, bij het maken van studie- en beroepskeuzes en waar nodig op emotioneel gebied.

Onze mentoren coachen je met het oog op vooruitgang en ontwikkeling en zoeken altijd naar oplossingen. We staan er inmiddels al bekend om: wij zijn een leuke, betrokken en veilige school. Van de brugklas tot en met je diploma!
Om alle kansen te benutten dat jij je zo goed mogelijk ontwikkelt, zijn we ook op cultureel, sportief en creatief gebied actief. Dit doen we niet alleen binnen de lessen, ook activiteiten die buiten de reguliere lesuren vallen, zoals excursies, (internationale) projecten, sport, muziek, toneel, enz. krijgen bij ons veel aandacht!