featured image

Cambridge English

Het Almere College biedt de leerlingen de mogelijkheid om, naast de reguliere lessen, ook nog extra lessen Cambridge English te volgen in de derde klas.

Met Cambridge English krijg je bij ons de kans om het Engels op een hoog niveau te beheersen. Een groot voordeel, want je kunt namelijk bij je vervolgopleiding en carrière op plaatsen terechtkomen waar Engels de voertaal is. En dat geldt niet alleen als je in het buitenland studeert of werkt. Ook op de Nederlandse universiteiten worden colleges steeds vaker in het Engels gegeven en moet je scripties steeds vaker in het Engels schrijven. Engels op hoog niveau biedt je daarbij een groot voordeel.

De leerlingen in klas 2 kunnen deelnemen aan een instaptoets voor Cambridge die in de tweede helft van het schooljaar wordt aangeboden tijdens de reguliere les. Is er sprake van voldoende niveau dan kan de leerling toegelaten worden tot de Cambridge English lessen in leerjaar 3. De lesuren worden om het reguliere rooster heen geplant.

Tijdens deze lessen word je voorbereid op het halen van diploma’s Cambridge English. Deze diploma’s zijn niet gratis, ze zijn daarom ook niet verplicht. Maar is het is natuurlijk wel leuk om deze te halen!