featured image

Technasium

Het Technasium is een nieuwe onderwijsformule voor havo en vwo. Het vult de ruimte die decennia lang bestond tussen basisonderwijs en bèta-technisch hoger onderwijs. Inmiddels zijn er tientallen Technasia verspreid over Nederland georganiseerd in regionale netwerken van vijf scholen. Dit om kennis met elkaar te delen en samen te werken. Het netwerk Flevoland waar het Almere College toe behoort bestaat onder meer uit het Helen Parkhurst Almere, Scholengemeenschap Lelystad, Emelwerda College Emmeloord en RSG Slingerbos Levant in Harderwijk.

Het Technasium staat voor onderwijs dat denken koppelt aan doen, theorie combineert met praktijk, leert kennis construeren naast kennis consumeren. Dat gebeurt vanaf de brugklas tijdens het vak Onderzoek & Ontwerpen(O&O). Leerlingen ontwikkelen daarbij kennis en vaardigheden zoals presenteren, reflecteren en samenwerken. Via het vak O&O worden niet alleen vaardigheden ontwikkeld die in de vervolgloopbaan nodig zijn, maar wordt ook een uitdagende, motiverende manier van onderwijs aangeboden die aansluit bij de behoeften van jongeren.

In groepjes van drie of vier klasgenoten werken zij per schooljaar aan vier omvangrijke projectopdrachten. Aan de hand van echte vraagstukken die ingegeven zijn door bedrijven in de omgeving van Dronten of door de verschillende overheden ontwikkelen de leerlingen hun theoretische kennis en hun praktische vaardigheden. Deze vraagstukken zijn dus ingegeven door de praktijk en vaak erg actueel. Op deze manier voelen de leerlingen ook de praktijk waarin ze werken in de rol van een professional die past bij de organisatie. O&O wordt gegeven door docenten die hiervoor speciaal zijn getraind.