featured image

Decaan

Samen met je mentor begeleidt de decaan jou bij het kiezen van een onderwijssoort, verschillende profielen en sectoren, vakkenpakketten en vervolgopleidingen. De decaan organiseert activiteiten die helpen je te oriënteren op studie en beroep. Verder stimuleert de decaan je om open dagen en verschillende vervolgopleidingen te bezoeken. Een belangrijke rol daarbij speelt de digitale leeromgeving DeDecaan.net. In deze digitale leeromgeving vinden zowel jij als jouw ouders belangrijke informatie over sector-/profielkeuze, studiekeuze, onderwijsinstellingen en studiefinanciering. Naast landelijke berichtgeving over deze onderwerpen komt ook schoolspecifieke informatie aan bod. 

Decaan mavo
Mw. G. Voetberg    
mail: vtg@almerecollege.nl
Decaan havo/vwo
Mevr. J, Waterham
Mail:  j.waterham@almerecollege.nl
   
 

 

Ter informatie: Studiekeuze eZIne