featured image

Examens

Programma van toetsing en afsluiting

In het programma van toetsing en afsluiting staat voor het schoolexamen welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst. Daarbij worden de tijdvakken vermeld waarin de toetsen en bijbehorende herkansingen worden gemaakt en kun je de manier terugvinden waarop het uiteindelijke cijfer wordt bepaald. 

VMBO-TL/GL
TL/GL - Leerjaar 3
TL/GL - GPL Leerjaar 3
TL/GL - Leerjaar 4

HAVO
Havo - Leerjaar 4
Havo - Leerjaar 5

VWO
VWO - Leerjaar 4
VWO - Leerjaar 5
VWO - Leerjaar 6

Informatieboekje examens Tl/havo/vwo

In het informatieboekje over de examens staat in paragraaf 8 onder het kopje Belangrijk! de volgende zin: Het cijfer van de rekentoets telt mee in de uitslag.  Deze zin moet vervangen worden door de zin:  De rekentoets telt mee in de uitslag. Dit houdt in dat het gemaakt hebben van de rekentoets een voorwaarde is om te kunnen slagen. Welk cijfer de leerling gehaald heeft, is niet van belang. Het cijfer komt wel op de cijferlijst.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”