featured image

Leerlingenstatuut

Het is belangrijk dat jullie weten wat je kunt verwachten op school. Wat je wel en niet mag. Wat je moet doen en wat je vooral moet laten. Dat staat allemaal in het leerlingenstatuut. Daarin staan alle regels die de rechten en plichten van de leerlingen beschrijven. En niet alleen van jullie als leerlingen, maar ook van het personeel.