featured image

Resultaten

Via deze site geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. De site is het resultaat
van het project Vensters voor Verantwoording. Dat is een project waarbij
alle cijfermatige informatie over VO-scholen, verzameld wordt in één systeem.

Onderstaande tabel laat u de slagingspercentages van het Almere College in de afgelopen jaren zien.

Geslaagden vestiging Dronten 2017 2018 2019 2020
2021
VMBO-BBL 100% 100% 100% 100% 100%
VMBO-KBL 100% 98% 98% 100% 100%
VMBO-TL 98% 96% 87% 100% 95%
HAVO 95% 84% 89% 99% 88%
VWO 94% 88% 92% 97% 98%

Meer gegevens over onze resultaten vindt u op de site Vensters voor Verantwoording.