featured image

Praktische zaken

We doen er op school alles aan om jou en je ouders zo goed mogelijk te informeren. Er zijn een paar vaste avonden georganiseerd waar jij en/of je ouders voor uitgenodigd worden.

  • Kennismakingsavonden, waar afdelingsleider en mentoren zichzelf voorstellen en het leerjaar met de specifieke aspecten bespreken;
  • Voorlichtingsavonden, waar een voor dat leerjaar belangrijk thema wordt besproken: zoals studie- en beroepskeuze;
  • Een voorlichtingsavond voor examenkandidaten (schoolexamen en Centraal Examen);
  • Leerling-ouder-coachgesprekken houden we in de onderbouw drie keer per jaar en in de bovenbouw twee keer per jaar. Voor dit gesprek worden 20 minuten ingepland. Tijdens het LOC-gesprek vertel jij hoe het gaat met je op school, welke doelen er zijn gesteld en behaald zijn. Daarnaast is er ruimte om het over je motivatie en je sociaal welbevinden te hebben. Aan het eind van het gesprek worden er afspraken gemaakt waar jij tot het volgende gesprek verder aan kan werken. In enkele gevallen zijn deze 20 minuten niet voldoende. Wanneer dat niet het geval is, kan op de spreekavond met de betreffende docent een afspraak gemaakt worden voor een gesprek op een ander tijdstip;

Ouderportaal Magister
Niet alleen jij, maar ook je ouders kunnen digitaal inloggen om te zien hoe het op school gaat. Zij doen dat in een beveiligde web omgeving waarin jouw resultaten en absentiegegevens opgeslagen liggen. Het ouderportaal bevat:

  • je persoonlijke gegevens
  • je vakkenpakket
  • de resultaten die je behaald hebt
  • gegevens over je absentie en verzuim.