featured image

Melden afwezigheid

Ziek melden

Ben je ziek, dan moet je vóór 08.00 uur via de mail: absentencopernicus@almerecollege.nl
of telefonisch: (0321) 38 50 50 afgemeld worden door je ouders.
Ziekmeldingen kunnen ook ingesproken worden op de voicemail. 

Het is van belang dat als de nieuwe week ingaat je opnieuw door een van je ouders ziek gemeld wordt. Als je weer beter bent, moet je een absentenbriefje inleveren met de handtekening van je ouders. Hierbij moeten de dagen vermeld worden die je ziek geweest bent, zodat we alles correct kunnen verwerken in Magister.

Word je in de loop van de dag ziek, dan moet je toestemming vragen aan de afdelingsleider of de conciërge om naar huis te  mogen gaan. Omdat we willen weten dat je veilig thuis bent gekomen, stellen we een telefoontje bij thuiskomst zeer op prijs.

Als je voor de vierde keer in een schooljaar of twee weken aaneengesloten ziek bent, melden we je aan bij de GGD (zie hoofdstuk Externe hulp en begeleiding, Ziekte als Signaal ‘ZAS’).

Bezoek aan arts, tandarts of therapeut

Bezoeken aan tandarts, dokter, fysiotherapeut, orthodontist, enz., moet je ruim van tevoren door middel van een mail: absentencopernicus@almerecollege.nl of een absentenbriefje melden bij de conciërge. Vermeld waar, welke dag en lesuren het bezoek plaatsvindt. We gaan er vanuit dat je die afspraken zoveel mogelijk buiten je lesuren plant.

Klik op onderstaande link om het absentenbriefje te downloaden.