featured image

Bijzonder verlof

In sommige gevallen is het mogelijk om bijzonder verlof voor uw kind aan te vragen, bijvoorbeeld voor een huwelijk of als u door uw werk niet binnen de reguliere vakantie weg kunt. Op de site van de rijksoverheid kunt u hier meer over lezen.

Als u bijzonder verlof voor uw kind wilt aanvragen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk te doen door het aanvraagformulier bijzonder verlof te downloaden en in te vullen. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u mailen of inleveren bij mevrouw Nijenhuis (nij@almerecollege.nl). 
 
Voor verlof dat langer duurt dan tien dagen moet een aanvraag gedaan worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Voor meer informatie kan de leerplichtambtenaar van de gemeente Dronten, afdeling Welzijn (onderwijs) benaderd worden op telefoonnummer (0321) 38 89 48.