featured image

Bijzonder verlof

Als u bijzonder verlof (bijvoorbeeld voor een huwelijk of een begrafenis) voor uw kind wilt hebben, moet u dat schriftelijk aanvragen bij de afdelingsleider van de afdeling waar uw kind toebehoort.

afdelingsleider bovenbouw MAVO/HAVO/VWO
Dhr. drs. G.S. Schutte,
gs.schutte@almerecollege.nl
 
afdelingsleider onderbouw MAVO/HAVO/VWO
Mevr. drs. A. Haze-Lyklema,
a.haze@almerecollege.nl
 
Voor verlof dat langer duurt dan tien dagen moet een aanvraag gedaan worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Voor meer informatie kan de leerplichtambtenaar van de gemeente Dronten, afdeling Welzijn (onderwijs) benaderd worden op telefoonnummer (0321) 38 89 48.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”