featured image

Veelgestelde vragen Corona

Wat zijn vitale beroepen?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Ik heb een vitaal beroep, kan mijn kind nu naar school?

Ja, dan kan uw kind naar school. U kunt hierover contact opnemen met de leerlingcoördinator van de afdeling van uw kind.

Welke voorzorgsmaatregelen worden er genomen tijdens schoolexamens?

Over de voorzorgsmaatregelen tijdens de schoolexamens zijn eindexamenkandidaten en hun ouders geïnformeerd in een aparte brief (zie brieven Corona).

Is deelname aan de schoolexamens verplicht?

De deelname aan de schoolexamens is niet verplicht. Leerlingen mogen niet ziek zijn en moeten klachtenvrij zijn om deel te kunnen nemen.

Wanneer meld ik mijn kind ziek?

Als uw kind door ziekte niet in staat is om de lessen op afstand te volgen.

Hoe ik mijn kind ziek melden?

U meld uw kind voor 8:00 uur zoek bij de leerlingcoördinator van de afdeling van het leerjaar van uw kind. Vermeld in de mail de naam van uw kind en de klas. Zodra uw kind de lessen weer kan volgen ontvangen wij graag opnieuw een mail met een beter melding.

Leerjaar 1                          -         ved@almerecollege.nl
Leerjaar 2                          -         wrs@almerecollege.nl
Leerjaar 3/4 mavo               -         vtg@almerecollege.nl
Leerjaar 3 havo/vwo            -         wan@almerecollege.nl
Leerjaar 4/5/6 havo/vwo      -         nij@almerecollege.nl

Wat doe ik als mijn kind mogelijk besmet is met Corona?

Heeft u een vermoeden dat uw kind mogelijk besmet is met Corona meld dit dan tijdens de ziekmelding bij de leerlingcoördinator van het leerjaar van uw kind.

Mijn kind heeft geen klachten maar anderen in ons gezin wel. Wat moet ik dan doen?

Zolang uw kind klachtenvrij is kan uw kind naar school komen, maar alleen als dit nodig is. 

Mijn kind heeft nog spullen in zijn/haar kluisje. Hoe kan hij/zij dit ophalen?

Het ophalen van spullen uit kluisjes kan op afspraak. Hiervoor maakt uw kind een afspraak via de receptie van school. Let op: ophalen kan alleen als uw zoon/dochter klachtenvrij is.

Mijn zoon/dochter heeft computerbestanden nodig die op het netwerk staan van school. Wat moet ik doen?

Het ophalen van computerbestanden van het netwerk van school kan op afspraak. Hiervoor maakt uw kind een afspraak maken via de receptie van school.  Let op: ophalen kan alleen als uw zoon/dochter klachtenvrij is.

Hoe vindt onderwijs op afstand plaats bij praktijkvakken?

De praktijkvakken zullen grotendeels vervallen. Waar mogelijk wordt bij deze vakken onderwijs op afstand verzorgd. Dit is per les te zien in Magister onder het kopje ‘huiswerk’.

Hoe gaat school om met reizen, excursies en andere buitenschoolse activiteiten?

Tot de meivakantie (start op 22 april) zijn alle reizen en excursies afgelast. Bijzondere avonden en andere bijeenkomsten of activiteiten zijn afgelast tot 6 april.

Als ik vragen heb over schoolse zaken, met wie neem ik dan contact op?

Als er vragen zijn over schoolse zaken dan is de coach of de mentor het eerste aanspreekpunt.

Wanneer zijn docenten op afstand beschikbaar?

De docenten zijn op afstand beschikbaar tijdens de lessen volgens rooster (zie Magister).

Gaan de wt-uren/mentorlessen door? En hoe dan?

De wt-uren en mentorlessen gaan gewoon door. In Magister kan uw kind zien wat er wordt verwacht tijdens dit lesuur.

Kan het wekelijks coachgesprek doorgaan? En hoe dan?

De coachgesprekken, maar ook contact met de mentor, vinden op een andere manier dan gebruikelijk plaats. Elke coach heeft wekelijks contact met alle coachleerlingen. Mogelijk kan het zijn dat uw kind door een andere docent wordt gebeld als de coach/mentor niet beschikbaar is.

De iPad van mijn kind moet gerepareerd worden. Hoe lever ik deze in ter reparatie?

Als de iPad van uw kind gerepareerd moet worden maakt uw kind een afspraak met de heer Verhoef voor het inleveren van de iPad. Dit doet uw kind via het mailadres vhf@almerecollege.nl. Ook hierbij geldt: alleen op afspraak en als uw kind klachtenvrij is.

Zijn er alternatieven om door te werken als de iPad stuk is?

Als de iPad stuk is kunnen leerlingen ook doorwerken op een laptop/pc thuis. De apps en programma’s die wij gebruiken werken hier ook op.

Als u een vraag heeft die nog niet beantwoord is, neem dan contact op met de coach/mentor via de gebruikelijke route. Het is belangrijk om de mail goed in de gaten te houden.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”