featured image

Aanmelden

Misschien heeft u de voorlichtingsavonden of het open huis bezocht en heeft u besloten uw kind aan te melden op het Almere College. Hoe dit traject in het werk gaat kunt lezen onder het kopje aanmeldtraject. 

Aanmeldformulier leerlingen groep 8 voor het schooljaar 2022-2023

Vul om een nieuwe leerling aan te melden voor het cursusjaar 2022-2023 de twee onderstaande formulieren voor cursusjaar 2022-2023 in. Het aanmeldformulier wordt door de ouder(s)/verzorger(s) ingevuld en het onderwijskundig rapport door de basisschool. Beide delen dienen volledig ingevuld en ondertekend te worden. 

Aanmeldformulier zij-instroom leerlingen leerjaar 1 t/m 6 schooljaar 2021-2022

Vul om een nieuwe leerling die al op het voortgezet onderwijs zit aan te melden voor het cursusjaar 2021-2022 het aanmeldformulier zij-instroom voor cursusjaar 2021-2022 in. Dit formulier kan ingevuld en ondertekend gemaild worden aan administratie-dr@almerecollege.nl.