featured image

Aanmelden

Misschien heeft u de voorlichtingsavonden of het open huis bezocht en heeft u besloten uw kind aan te melden op het Almere College. Hoe dit traject in het werk gaat kunt lezen onder het kopje aanmeldtraject. 

Aanmeldformulier leerlingen groep 8 voor het schooljaar 2021-2022

Om een nieuwe leerling aan te melden voor het cursusjaar 2021-2022 moeten de twee onderstaande formulieren voor cursusjaar 2021-2022 worden gedownload en ingevuld. Het aanmeldformulier door de ouders en het onderwijskundig rapport door de basisschool. Beide delen dienen volledig ingevuld en ondertekend te worden. 

Aanmeldformulier zij-instroom leerlingen leerjaar 2 t/m 6 schooljaar 2021-2022

Om een nieuwe leerling die al op het voortgezet onderwijs zit aan te melden voor het cursusjaar 2021-2022 moet het aanmeldformulier zij-instroom voor cursusjaar 2021-2022 worden gedownload, ingevuld en ondertekend worden door de ouders. Dit formulier kan gemaild aan administratie-dr@almerecollege.nl.

Aanmeldformulier voor het huidige schooljaar 2020-2021

Ook dit cursusjaar 2020-2021 kan een leerling nog instromen. Het aanmeldformulier 2020-2021 moet door de ouders worden ingevuld en het onderwijskundig rapport 2020-2021 door de basisschool. Ook voor deze formulieren geldt dat beide delen volledig ingevuld en ondertekend worden. Klik op onderstaande link om de formulieren te downloaden.