featured image

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4. Zij behartigt jullie belangen en onderhoudt contact met de schoolleiding. Inhoudelijk vaart de leerlingenraad een eigen koers. 

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing, maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"