featured image

MR / Deelraad

MR

Met de andere vestigingen van het Almere College wordt samen de MR (Medezeggenschapsraad) gevormd. De MR is samengesteld uit personeel en ouders. De MR geeft het College van Bestuur niet alleen adviezen, maar heeft op een aantal terreinen ook instemmingsrecht. Aard en omvang van advies- dan wel instemmingsrecht is bij de wet geregeld.

Deelraad

Wat de MR betekent voor het hele Almere College, is de Deelraad voor de vestiging Dronten.
Wat doet de Deelraad Dronten? Onder andere de volgende zaken:

  • Behartigen van de belangen van werknemers, ouders en leerlingen van het Almere College in de breedste zin van het woord. Dit betreffen ‘groepsbelangen’ en geen individuele belangen.
  • Aanspreekpunt voor het personeel inzake schoolzaken en beleid dat door de directie gevoerd wordt en waar de Deelraad mee ingestemd heeft.
  • Deelraad leden werken constructief samen met de locatiedirectie om beleidsmatige zaken zo goed mogelijk voor belangengroepen van Almere College Dronten te behartigen en in uitvoering te brengen.
  • Naast constructief samenwerken kijkt de Deelraad ook kritisch naar voorstellen vanuit de locatiedirectie en kan en probeert deze eventueel bij te sturen.
  • De Deelraad moet ieder jaar haar instemming verlenen aan de formatie en de algemene begroting van volgend schooljaar.
  • Overleg met de MR leden inzake MR beleid dat consequenties heeft voor onze locatie.
Leden van de deelraad

R. Ehlting

Voorzitter / docent

M. de Vries

Secretaris / docent

E. van Beek

Docent

C. Middel

Docent

Q. Oud

Voorzitter / leerling

J. van Meerveld

Leerling

R. Stuurop

Ouder

J. Dillerop

Ouder

Contact

deelraaddronten@almerecollege.nl

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing, maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"