featured image

Ouderenvertegenwoordiging

Het Almere College vindt uw mening belangrijk en gaat hierover graag met u in gesprek. Dit is mogelijk in de oudervertegenwoordiging (OV). Via de OV kunt u als ouder uw mening kenbaar maken over allerlei zaken die de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van uw kind(eren) aangaan. Onderwerpen als veiligheid, (internet) pesten, gezond eten, lesuitval, boekengeld, de nieuwbouw in Dronten (VMBO) en actuele zaken komen aan bod.

De OV treedt op als uw belangenbehartiger en om deze reden streeft zij naar een goede samenwerking met de oudergeledingen van de “Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad” (GMR) en de Medezeggenschapsraad (MR).

De OV heeft in tegenstelling tot de GMR en de MR geen wettelijke basis. Maar het kan gevraagd en ongevraagd – de oudergeleding van de GMR en MR adviseren over onderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. De OV kan bovendien de MR vragen een advies door te geven aan de schoolleiding of het schoolbestuur. Om u op de hoogte te houden van de activiteiten, organiseert de OV jaarlijks een themabijeenkomst. Waarbij de OV naast de formele (financiële) verantwoording ook voor u interessante en prikkelende onderwerpen inbrengt op het gebied van onderwijs. Verder verricht de OV hand- en spandiensten tijdens diploma-uitreikingen en open avonden.

Samenstelling Oudervertegenwoordiging

Leden:
Gerben Klungel
Sylvia Nieuwenhuis
Frank Sack
Wim Swankhuisen
Janny van Gelderen
Grietje Rozema
Gerben de Waal
Marloes van Gaal
Nicolien Klerk-Kram
Rob Stuurop
Freek Leeuwenhoek

Contact:
Voorzitter: Wim Swankhuizen; e-mail; ovdronten@almerecollege.nl
Secretariaat: Nicolien Klerk-Kram; ovdronten@almerecollege.nl

Wilt u meedoen?

Ziet u zichzelf als een betrokken ouder en vindt u oudervertegenwoordiging belangrijk?

Wat houdt het  in om lid van de Oudervertegenwoordiging te zijn:

  • Actief bijwonen van vergaderingen (gemiddeld  6 keer per jaar op wisselende dagen).
  • Meedenken, meepraten, mede organiseren van ontmoetingsactiviteiten (themabijeenkomsten, panelgesprekken e.d.).
  • Helpen tijdens evenementen (zoals de diploma-uitreiking en de open dag voor nieuwe leerlingen).
  • Klankbord en gesprekspartner voor directie, docenten en ouders.

Omdat wij graag namens en voor ouders spreken, willen we graag weten wat er speelt. U kunt via het secretariaat contact met ons opnemen. Stuur ons uw vragen of suggesties naar ovdronten@almerecollege.nl; wij kunnen ze dan bespreken tijdens onze vergaderingen.

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing, maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"