featured image

Visie

Op het Perron in Dronten werken wij met gepersonaliseerd leren volgen het Kunskapsskolan principe (Ked). De basis ligt voor ons in het opdoen van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en een het ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van het leerproces door doelen te stellen en te behalen. Op deze manier werken onze leerlingen aan hun persoonlijke competenties. Om tot “onbegrensd leren” te komen is ons onderwijs gebaseerd op vier pijlers: we geven feedback, we coachen met vertrouwen in elkaar vanuit een relatie die oprecht is, we stimuleren eigenaarschap en geven ons onderwijs gepersonaliseerd vorm waarin we ruimte bieden voor maatwerk.

Iedere leerling leert op een eigen unieke manier en het Almere College Dronten biedt dan ook meerdere mogelijkheden om te leren, waarbij we rekening houden met diverse leerstijlen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers hun talenten ontdekken, gebruiken en ontwikkelen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we de leerlingen leren om zich, nu en in de toekomst, ook buiten de grenzen van de school, verantwoordelijk te voelen en te gedragen, zodat zij eigenaarschap nemen voor zichzelf en voor anderen in de maatschappij waarin ze leven.

Als de leerlingen de school verlaten, zijn ze voorbereid op een baan, een vervolgstudie en de maatschappij. Daar werken we samen naar toe! Natuurlijk willen we ook dat leerlingen terugkijken op een fijne middelbare schooltijd.

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing, maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"