featured image

Onderwijs

Basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg

 

De afdeling basis- en kaderberoepsgerichte leerweg biedt gepersonaliseerd leren aan, volgens het Kunskapsskolan principe (Ked). Leerlingen werken hierbij op hun eigen manier, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau aan persoonlijke leerdoelen. De leerlingen bepalen zelf hun eigen leerproces. Coaches begeleiden hen hierbij en ook ouders worden betrokken. Vanuit de ontmoeting bouwen wij samen met de leerlingen aan een relatie die oprecht en vol vertrouwen is zodat er ruimte is voor hen om te leren. Wij volgen en zien de leerlingen!

We gaan voor meer dan het halen van het diploma alleen. Naast het behalen van het diploma leren de leerlingen nog zoveel meer dan vakkennis. Denk aan reflecteren, samenwerken, vrienden leren maken, zelfvertrouwen ontwikkelen, verantwoordelijkheid leren nemen, presenteren, eigenaarschap durven pakken, proactief zijn, je talenten ontdekken, doelen stellen en halen, zelfkennis, zelfsturing, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen proces en vriendelijk zijn voor de ander.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”