featured image

Decaan

De decaan begeleidt je samen met je mentor bij de loopbaanoriëntatie. We hebben het dan over begeleiding bij het kiezen van bijvoorbeeld leerwegen, sectoren, profielen en vervolgopleidingen. Tijdens een deel van de mentorlessen werk je met de website van de decaan, hier maak je opdrachten en vind je informatie. Vanaf de tweede klas begeleidt de decaan je samen met mentoren en vakdocenten bij het proces van studie- en beroepskeuze op school. Taken van een decaan zijn o.a. het organiseren van niveau- en interessetests; voorlichting geven in persoonlijke en klassikale gesprekken. Op de informatieavonden krijgen jij en je ouders voorlichting over niveau- en vakkenkeuze en de bijbehorende doorstromingsmogelijkheden. De decaan organiseert activiteiten die helpen je te oriënteren op studie en beroep. Verder stimuleert de decaan je om open dagen en verschillende vervolgopleidingen te bezoeken. De decaan op onze school is:

Decaan BBL/KBL
Mw. M. Bleeker
mail: blr@hetperrondronten.nl

Ter informatie:
Studiekeuze eZIne

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”