featured image

Praktische zaken

We doen er op school alles aan om jou en je ouders zo goed mogelijk te informeren. Er zijn een paar vaste avonden georganiseerd waar jij en/of je ouders voor uitgenodigd worden.

  • Informatie-avonden, waar afdelingsleider en coach zichzelf voorstellen en het leerjaar met de specifieke aspecten bespreken;
  • Voorlichtingsavonden, waar een voor dat leerjaar belangrijk thema wordt besproken: zoals studie- en beroepskeuze;
  • Ouderspreekavonden houden we na het eerste, tweede en derde rapport. In de meeste gevallen zijn de tien minuten die per gesprek beschikbaar zijn voldoende. Wanneer dat niet het geval is, kan op de spreekavond met de betreffende docent een afspraak gemaakt worden voor een gesprek op een ander tijdstip;
  • Leerling Ouder Coach (LOC) gesprekken, waarin leerling en ouder in gesprek gaan met de coach m.b.t. de schoolloopbaan. Deze gesprekken vinden 3 keer per jaar plaats, in november, maart en juni.

Voor actuele data kijkt u in de agenda

Heeft u er behoefte aan om in gesprek te gaan met een vakdocent kunt u gerust met de desbetreffende docent een tussentijdse afspraak maken. 

Ouderportaal Magister/Portal
Niet alleen jij, maar ook je ouders kunnen digitaal inloggen om te zien hoe het op school gaat. Zij doen dat in een beveiligde web omgeving waarin jouw resultaten en absentiegegevens opgeslagen liggen. Het ouderportaal bevat:

• je persoonlijke gegevens
• je vakkenpakket
• de resultaten die je behaald hebt (bovenbouw)
• gegevens over je absentie en verzuim.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”