featured image

Melden afwezigheid

Ziek melden

Ben je ziek, dan moet je vóór 08.00 uur telefonisch afgemeld worden door je ouders.

Het Perron Dronten (0321) 20 90 10

 

Het is van belang dat als de nieuwe week ingaat je opnieuw door een van je ouders ziek gemeld wordt. Als je weer beter bent, moet je een absentenbriefje inleveren met de handtekening van je ouders. Hierbij moeten de dagen vermeld worden die je ziek geweest bent, zodat we alles correct kunnen verwerken in Magister.

Word je in de loop van de dag ziek, dan moet je toestemming vragen aan de afdelingsleider of de conciërge om naar huis te  mogen gaan. Omdat we willen weten dat je veilig thuis bent gekomen, stellen we een telefoontje bij thuiskomst zeer op prijs.

Als je voor de vierde keer in een schooljaar of twee weken aaneengesloten ziek bent, melden we je aan bij de GGD (zie   Hoofdstuk Externe hulp en begeleiding, Ziekte als Signaal ‘ZAS’).

Bezoek aan arts, tandarts of therapeut

Bezoeken aan tandarts, dokter, fysiotherapeut, orthodontist, enz., moet je ruim van tevoren op een absentenbriefje melden bij de conciërge. Daar staat in bij wie en wanneer het bezoek plaatsvindt. We gaan er vanuit dat je die afspraken zoveel mogelijk buiten je lesuren plant.

Klik op onderstaande link om het absentenbriefje te downloaden.

Proefwerken en verzuim

Als je door afwezigheid proefwerken of ander schriftelijk werk niet meemaakt, moet je meteen als je terugkomt op school contact opnemen met de betrokken leraar.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”