featured image

Voortgangsnormen

Gepersonaliseerd leren vraagt om werken vanuit een leerdoelenstructuur. Alleen binnen die structuur is het mogelijk om constructieve feedback te geven, leerlingen de mogelijkheid geven om zich te verbeteren en leerlingen inzicht geven in wat zij al wel en niet kunnen. Door hier helderheid over te verschaffen kunnen leerlingen vervolgens hun eigen leerproces vorm gaan geven. Deze leerdoelen staan per vak beschreven in de Master Rubric in de Learning Portal. **)

Voortgangsnormen Gepersonaliseerd Leren

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”