featured image

Aanmelden

Misschien heeft u de voorlichtingsavonden of het open huis bezocht en heeft u besloten uw kind aan te melden op het Almere College. Hoe dit traject in het werk gaat kunt lezen onder het kopje aanmeldtraject. 

Aanmeldformulier voor het schooljaar 2020-2021

Om een nieuwe leerling aan te melden voor het cursusjaar 2020-2021 moeten de twee onderstaande formulieren voor cursusjaar 2019-2020 worden gedownload en ingevuld. Het aanmeldformulier door de ouders en het onderwijskundig rapport door de basisschool. Beide delen moeten volledig ingevuld en ondertekend worden. 

Aanmeldformulier voor het huidige schooljaar 2019-2020

Ook dit cursusjaar 2019-2020 kan een leerling nog instromen. Het aanmeldformulier 2019-2020 moet door de ouders worden ingevuld en het onderwijskundig rapport 2019-2020 door de basisschool. Ook voor deze formulieren geldt dat beide delen volledig ingevuld en ondertekend worden. Klik op onderstaande link om de formulieren te downloaden.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”