featured image

Begeleiding

Onze leerlingen worden in de periode dat ze bij ons op school zijn goed gevolgd. Al het werk van de leerlingen wordt gecontroleerd en getoetst. Daarnaast maken de leerlingen een aantal keer per jaar een voortgangstoets. Zo kunnen de docenten zien of een leerling geschikt is om door te gaan naar een volgend niveau, of naar het regulier onderwijs. Als een leerling problemen heeft kan hij, als hij dat wil, daarover praten met zijn mentor of zorgcoördinator. De zorgcoördinator voor onze school is Andra Logtenberg. Speciaal overleg vindt plaats in het Zorgoverleg. Specifieke leerlingen en hun zorg worden daar besproken. Vorderingen en incidenten worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem. Naast dit overleg zijn er in het schooljaar meerdere momenten waarop de school overlegt met COA,

Nederlands is niet zo moeilijk, maar je moet hard werken om een hoog niveau te halen! Sandi