featured image

Inspraak

DEELRAAD

Wat de Medezeggenschapsraad(MR) betekent voor het hele Almere College, is de deelraad(DR) voor de vestiging Kampen en Dronten.
Wat doen de deelraden? Onder andere de volgende zaken:

  • Behartigen van de belangen van werknemers, ouders en leerlingen van het Almere College in de breedste zin van het woord. Dit betreffen ‘groepsbelangen’ en geen individuele belangen.
  • Aanspreekpunt voor het personeel inzake schoolzaken en beleid dat door de directie gevoerd wordt en waar de deelraad mee ingestemd heeft.
  • De Deelraad werkt constructief samen met de locatiedirectie om beleidsmatige zaken zo goed mogelijk voor belangengroepen van Almere College Dronten en Kampen te behartigen en in uitvoering te brengen.
  • Naast constructief samenwerken kijkt de deelraad ook kritisch naar voorstellen vanuit de locatiedirectie en kan en probeert deze eventueel bij te sturen.
  • Overleg met de MR leden inzake MR beleid dat consequenties heeft voor onze locatie.

 

 Leden van de Deelraad Kampen

Functie/rol

M. Sleurink

voorzitter

P. Jongman

secretaris/docent

I. Sukaldi

docent

M.Bloem

docent

W. de Vries

ouder

J. van der Weerd

ouder

C. Sleurink

leerling

N. Thomas

Leerling

 

Voor ouders die vragen hebben of geïnteresseerd zijn, de notulen zijn op te vragen bij het secretariaat van de deelraad (MR-kampen@almerecollege.nl).

 

Leden van de Deelraad Dronten

Functie/rol

R. Elhting

zorgcoördinator

Q. Oud

voorzitter/leerling

M. de Vries

secretaris/docent

C. Middel

docent

E. van Beek

docent

R. Stuurop

ouder

J. Dillerop

ouder

J. van Meerveld

leerling

 

Voor ouders die vragen hebben of geïnteresseerd zijn, de notulen zijn op te vragen bij het secretariaat van de deelraad (deelraaddronten@almerecollege.nl).

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"