featured image

Onderwijs

Geschiedenis

In schooljaar 1995-1996 ontstond op het terrein van het asielzoekerscentrum (AZC) in Dronten onze school voor onderwijs aan anderstaligen tussen 14 en 18 jaar oud. De school startte onder de naam “de Vlieger”, naar de basisschool waar het schoolgebouw mee gedeeld wordt, en was aanvankelijk vooral bedoeld voor jongeren die woonachtig zijn op het AZC. Deze school is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige ISK met de naam Almere College ISK, locatie AZC. De school richt zich met name op NT2-onderwijs voor nieuwkomers. Inmiddels hebben we ook steeds meer (ver)gevorderde leerlingen, waarmee we werken aan uitstroom naar regulier onderwijs. In juli 2014 was de instroom van nieuwe leerlingen onverwachts zo hoog, dat de school met maar liefst 6 klassen uitbreidde. Dit heeft geleid tot de toevoeging van Almere College ISK, locatie Veenmos in Kampen; dit is de dependance van de hoofdlocatie op het AZC. Sinds januari 2017 voeren wij officieel de naam “Almere College ISK.” Naast de ISK-locaties kent het Almere College (vallend onder Stichting Openbaar onderwijs Kampen-Dronten) diverse locaties voor regulier voortgezet onderwijs (PRO, VMBO, MAVO, HAVO en VWO) in Kampen en Dronten.

 

Doelgroep

Onze ISK wordt bezocht door leerlingen die met (een deel van) hun gezin op het AZC te Dronten wonen, maar ook door AMV-ers en AMS-ers. Dit zijn respectievelijk alleenstaande minderjarige vreemdelingen en alleenstaande minderjarige statushouders. Zij kunnen woonachtig zijn op het AZC, maar ook in één van de KWE’s (kleinschalige wooneenheden) van Vitree in Kampen of het KWV van COA in Kampen.

Tevens zijn er leerlingen die met hun gezin in een reguliere woning in Kampen of Dronten wonen, maar het Nederlands nog niet voldoende beheersen en daarom nog geen regulier onderwijs kunnen volgen. Ook zij kunnen NT2-onderwijs volgen op onze school.

Tot slot zijn er meerderjarige leerlingen (18-25 jaar).

De nationaliteiten zijn erg divers.

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"