featured image

Onderwijsaanbod en rooster

Onderwijsaanbod

Nederlands:

  • Lezen (recreatief lezen; leeskilometers maken)
  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat
  • Schrijfvaardigheid
  • Grammatica
  • Spreekvaardigheid / gespreksvaardigheid
  • Luistervaardigheid

Rekenen / wiskunde
Engels
KNS; Kennis van de Nederlandse Samenleving
Studievaardigheden
ICT
Sport
Keuzevak/creatief (koken, handvaardigheid, drama etc.)

De tijd die per week aan een vak besteed wordt, is afhankelijk van hoe lang een leerling in Nederland is en in welke leerroute een leerling geplaatst is. Zo hebben startende leerlingen bijvoorbeeld geen Engels, maar extra veel Nederlands.

De leerlingen worden ook getoetst, namelijk met:

- methodegebonden toetsen
- TOA taaltoetsen NT2 in de toetsweken (dit schooljaar zijn de toetsweken van 21 t/m 25 januari 2019 en van 17 t/m 21 juni 2019)
- opdrachten tijdens de projectweek (zoals Taaldorp en eindgesprekken na de laatste module studievaardigheden)
- presentaties

De lestijden op locatie AZC zijn als volgt:

– 08.45 uur: start school, les 1 en les 2
– 10.15 uur: pauze
– 10.45 uur: les 3 en les 4
– 12.15 uur: pauze
– 13.15 uur: les 5 en les 6
– 14.45 uur: les 7
– 15.15 uur: einde school

Op maandagmiddag hebben de leerlingen gymnastiek of zwemmen in Kampen.

Op vrijdagmiddag eindigen de lessen na het vierde uur. De leerlingen zijn dan vanaf 12.30 uur vrij.

De lestijden op locatie Veenmos zijn als volgt:

– 09.00 uur: start school, les 1 en les 2
– 10.30 uur: pauze
– 11.00 uur: les 3 en les 4
– 12.30 uur: pauze
– 13.00 uur: les 5 en les 6
– 14.45 uur: les 7
– 15.15 uur: einde school

Op maandagmiddag stoppen de lessen om 14.30 uur.

Op woensdag- en donderdagmiddag zijn de sportlessen.

Op vrijdagmiddag eindigen de lessen na het vierde uur. De leerlingen zijn dan vanaf 12.30 uur vrij.

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"