featured image

Onderwijsaanbod en rooster

Onderwijsaanbod

Nederlands:

  • Lezen (recreatief lezen; leeskilometers maken)
  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat
  • Schrijfvaardigheid
  • Grammatica
  • Spreekvaardigheid / gespreksvaardigheid
  • Luistervaardigheid

Rekenen / wiskunde
Engels
KNS; Kennis van de Nederlandse Samenleving
Studievaardigheden
ICT
Sport
Beeldende Vorming
Drama
Mentoruur

De tijd die per week aan een vak besteed wordt, is afhankelijk van hoe lang een leerling in Nederland is en in welke leerroute een leerling geplaatst is. Zo hebben startende leerlingen bijvoorbeeld geen Engels, maar extra veel Nederlands.

De leerlingen worden ook getoetst, namelijk met:

- methodegebonden toetsen
- TOA taaltoetsen NT2 in de toetsweken (dit schooljaar zijn de toetsweken van 18 t/m 22 januari 2021 en van 14 t/m 18 juni 2021)
- opdrachten tijdens de projectweek (zoals Taaldorp en eindgesprekken na de laatste module studievaardigheden)
- presentaties

De lestijden op locaties AZC en Veenmos zijn als volgt:

– 08.30 uur: start school, lezen
– 08.45 uur: les 1
– 09.35 uur: les 2
– 10.25 uur: pauze
– 10.45 uur: les 3
– 11.35 uur: les 4
– 12.25 uur: pauze
– 13.00 uur: les 5
– 13.50 uur: les 6

Op het AZC gaan de leerlingen op maandagmiddag met de schoolbus naar Kampen, daar krijgen zij de sportlessen.

De leerlingen van de Veenmos krijgen op dinsdag of woensdag de sportlessen.

 

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"