featured image

Uitstroom

Leerroute

Leerlingen die in klas VO 1 (AZC) of VM 1 (Veenmos) de startfase hebben doorlopen, worden op basis van de bevindingen tijdens de intake ingedeeld in een route. Almere College ISK hanteert de routes zoals globaal ingedeeld door de organisaties LOWAN en ITTA. De route bepaalt de uitstroom naar het regulier onderwijs.

 

 

Vervolgscholen.

Na een periode van ongeveer twee jaar zal de leerling vanuit het ISK doorstromen naar het regulier onderwijs. Welke school dat zal zijn verschilt per leerling en is afhankelijk van leeftijd en niveau. We hebben contact met de Marinus Post, het VIA en het Ichthus in Kampen, de Copernicus of het Perron in Dronten en het Deltion, Landstede, Windesheim en de Internationale School in Zwolle.

 

Overdracht

Verhuizingen komen op onze ISK relatief veel voor. Sommige leerlingen zijn slechts een paar maanden op school voor ze weer (moeten) verhuizen.

De kans dat een leerling in de nieuwe woonplaats weer op een ISK terecht komt, is dan groot. We vinden het dan ook belangrijk om een goede, duidelijk overdracht te geven aan de volgende school.

Ook de uitstroomleerlingen die naar een reguliere school gaan (voortgezet onderwijs, MBO, HBO schakeltraject) hebben baat bij een goede overdracht.

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"