featured image

Deelraad Medezeggenschap

De Deelraad Medezeggenschap (DMR) vervult een belangrijke rol binnen onze school. De DMR heeft tot taak mee te denken in zaken die voor de school, leerlingen en ouders van belang zijn. Voor de vestigingen in Kampen houdt de DMR zich onder andere bezig met de volgende zaken:

 • Behartigen van de belangen van werknemers, ouders en leerlingen van het Almere College. Dit betreffen ‘groepsbelangen’ en geen individuele belangen.
 • Aanspreekpunt voor het personeel inzake schoolzaken en beleid dat door de directie gevoerd wordt en waar de DMR mee ingestemd heeft.
 • DMR-leden werken constructief samen met de locatie directie om beleidsmatige zaken zo goed mogelijk voor belangengroepen van Almere College Kampen te behartigen en in uitvoering te brengen.
 • Naast constructief samenwerken kijkt de DMR ook kritisch naar voorstellen vanuit de locatie directie en kan (en probeert) deze eventueel bijsturen.
 • Ieder jaar moet de DMR haar instemming verlenen aan de formatie en de algemene locatie begroting van volgend schooljaar.

Leden van de deelraad

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 7 leden: 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen. Voor het schooljaar 2020-2021 is de Deelraad Medezeggenschap als volgt samengesteld.

Namens het personeel:                                                                                                         

 • Mevr. Marianne Sleurink (voorzitter)                                                      
 • Mevr. Petra Jongman (secretaris)
 • Mevr. Ina Sulkadi
 • Mevr. Margreet Bloem

Namens de ouders:

 • Mevr. Wietske de Vries
 • Dhr. John van der Weerd

Vanuit de leerlingen:

 • Charlotte Sleurink
 • Nienke Thomas

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Mevr. Petra Jongman via MR-kampen@almerecollege.nl

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"