featured image

Opbouw onderwijs

Bij ons op school leg je in het eerste jaar de basis voor je verdere schoolloopbaan. Vakkennis en vaardigheden bereiden je voor op het vervolg in het VMBO, het HAVO, Atheneum of Gymnasium. Op onze school werken deskundige vakdocenten die oog, hart en oor voor je hebben. We bieden je hulp en ondersteuning waar dat nodig is.
In het algemeen geldt: hoe hoger het leerjaar, hoe zelfstandiger je moet kunnen werken. Wij doen ons best je daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Dat doen we natuurlijk met de persoonlijke inzet van docenten, maar ook met die van de mentoren, de onderwijsondersteuners en de schoolleiding.

De stromen die we op onze school hebben zijn de MAVO, HAVO en het VWO (Gymnasium en Atheneum). Binnen de stromen van het VBMO kun je leerwegondersteuning krijgen. Dat noemen we het Leerweg Ondersteunend Onderwijs, (LWOO).

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"