featured image

Goede begeleiding op school

Mentor

Aan het begin van het schooljaar krijg je te horen wie je mentor is. Als het mogelijk is, houd je in de eerste twee leerjaren dezelfde mentor. De mentor volgt hoe je presteert en functioneert op school. Hij is voor jou, je ouders én je docenten het eerste aanspreekpunt. In de mentoruren schenken we aandacht aan studievaardigheden, de voortgang van je studie en je cijfers. In de bovenbouw leggen we de nadruk meer op loopbaanoriëntatie, keuzes maken en zelfstandig taken uitvoeren.

Decaan

Samen met je mentor begeleidt de decaan jou bij je loopbaanoriëntatie. We hebben het dan over begeleiding bij het kiezen van een onderwijssoort, sectoren, profielen, vakkenpakketten en vervolgopleidingen. Ook verzorgt de decaan in overleg met mentoren voorlichtingslessen, ouderavonden en informatiebijeenkomsten. Op de informatiebijeenkomsten krijgen jij én ouders voorlichting over vakkenkeuze en de bijbehorende doorstromingsmogelijkheden.

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is een docent bij wie je terecht kunt voor een persoonlijk gesprek over grote en kleine problemen. Wanneer jij iets kwijt wilt wat je een ander niet kunt of durft te vertellen, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon op school. Je kunt de vertrouwenspersoon gewoon aanspreken op school. Ook kun je hem bellen, mailen of een briefje in zijn postvak doen.

Team Maatwerk & Begeleiding

Bij aanmelding of in de loop van het schooljaar kan blijken dat je extra begeleiding en ondersteuning nodig hebt. Het begeleidingsteam richt dan een ondersteuningsroute in voor jou: volledig afgestemd op je hulpvraag. Tijdens een tweewekelijkse overleg wordt besproken of de geboden ondersteuning ook echt werkt. Wanneer er onvoldoende duidelijkheid over de aard van het probleem is, kan een orthopedagoog testen afnemen om vast te stellen op welke gebieden je begeleiding of extra faciliteiten nodig hebt. Het begeleidingsteam bestaat uit de teamleiders van de afdelingen, de teamleider maatwerk & begeleiding, de schoolmaatschappelijk werker en de orthopedagoog. Het team wordt ondersteund door een leerlingbegeleider en een stagiair leerlingbegeleider. Team Maatwerk & Begeleiding ondersteunen bieden leerlingen de juiste ondersteuning met een extra hulpvraag.

Lokaal 203

Lokaal 203 bestaat uit twee ruimtes waar leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, in een rustige omgeving kunnen werken met leerlingbegeleiders. Er zijn aparte werkplekken met voorzieningen en er is altijd begeleiding aanwezig. In beide lokalen wordt ondersteuning geboden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk, gericht op de zelfstandigheidsontwikkeling van de leerlingen.

Huiswerkklas

Als je behoefte hebt aan begeleiding bij het maken van huiswerk, kun je naar de huiswerkklas. Het kan ook voorkomen dat wij je het dringende advies geven om naar de huiswerkklas te komen. Zit je eenmaal in de huiswerkklas, dan wordt tijdens iedere leerlingbespreking besproken hoe het met je gaat. Daar wordt ook bekeken of je nog langer in de huiswerkklas moet blijven of dat je het nu weer zelf kunt gaan doen. Als je zelf liever in de huiswerkklas wilt blijven, dan kan dat natuurlijk altijd! 

Remedial teaching

Wanneer je studie (om wat voor redenen dan ook) niet goed verloopt, kun je in aanmerking komen voor remedial teaching. Als je specifieke leer- en/of gedragsproblemen hebt, word je geholpen door een docent die gespecialiseerd is in remedial teaching. Die problemen kunnen zijn dyslexie, woordbeeldproblemen, ADHD, dyscalculie of andere sociaal-emotionele problematiek.

Langdurige zieke leerlingen

Als je langdurig ziek bent, kijken we in overleg met jou en je ouders op welke manier je toch onderwijs kunt krijgen. Samen met de ‘consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen’ stellen we een plan van aanpak op. Met het plan van aanpak voorkomen we niet alleen leerachterstanden, ook houden we je betrokken bij school!

Trainingen

De meeste leerlingen kunnen goed met deze spanning omgaan, andere leerlingen hebben daar moeite mee. Voor die leerlingen geven we een examenvreesreductietraining zodat je beter met de stress leert omgaan. Ook is het mogelijk om een sociale vaardigheidstraining te volgen waarin je leert hoe je voor jezelf kunt opkomen en/of mondiger en moediger kunt worden. 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"