featured image

Ondersteuningsplan

Het Almere College Kampen is een ontmoetingsschool voor vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, theoretische leerweg, havo, atheneum en gymnasium.

Door de invoering van het Passend onderwijs op 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht om alle leerlingen op een school te krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Elk kind moet het beste uit zichzelf halen en daarom bieden scholen extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben.

Dit ondersteuningsplan laat zien hoe het Almere College tegemoetkomt aan de ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen. Dit ondersteuningsplan is een groei document. Het is opgesteld in 2016 en in de loop van de jaren aangevuld en duidelijker geworden. In ons schoolplan 2017-2021 beschrijven we onze ambities, uitdagingen, ontwikkelpunten nader om op deze manier zo krachtig mogelijk aan onze primaire doelstelling te voldoen. Het gewenste resultaat is dat leerlingen onderwijs volgen dat bij hen past, dat uitdaagt en dat aansluit op hun talenten en mogelijkheden zodat zij zich optimaal ontwikkelen, met andere woorden “alle leerlingen een passende onderwijsplek”

Tot slot wordt er nog gekeken naar de gewenste situatie. Welke ambities liggen er nog en wat zijn de jaardoelen waar het team aan gaat werken.

Klik hier om het Ondersteuningsplan te downloaden.

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"