featured image

Schoolplan Almere College

Het schoolplan van het Almere College Kampen beschrijft de beleidsvoornemens voor de periode 2017 - 2021. In dit plan ligt de nadruk op de onderwijskundige vernieuwingen en ontwikkelingsrichting van de school. Het kan daarom beschouwd worden als een planningsdocument voor de schoolontwikkeling. Het bevat onderwijskundige doelstellingen en de manier waarop we die doelen graag willen bereiken. 

Het schoolplan is te downloaden via:  Schoolplan Almere College Kampen 2021 - 2025

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"