featured image

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2021-2022

Het aanmeldingsformulier om een nieuwe leerling aan te melden voor het schooljaar 2021-2022 bestaat uit twee delen. Er is een deel voor de basisschool en een deel voor ouders. Beide delen samen vormen het aanmeldingsformulier en moeten volledig ingevuld en ondertekend worden.

De formulieren zijn hier te downloaden:

Aanmeldingsformulier VO Kampen BaO 2021 - 2022
– dit deel wordt ingevuld door de basisschooldocent

Aanmeldingsformulier VO Kampen Ouders 2021 - 2022
– dit deel wordt ingevuld door de ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Als u het prettiger vindt om een papieren formulier te ontvangen dan kunt u dat aanvragen bij onze administratie.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”