featured image

Decaan

Decaan

De decaan begeleidt je samen met je mentor bij de loopbaanoriëntatie. We hebben het dan over begeleiding bij het kiezen van bijvoorbeeld een onderwijssoort, sectoren, profielen, vakkenpakketten en vervolgopleidingen.

Je werkt tijdens een deel van de mentorlessen aan de loopbaanoriëntatie met behulp van een methode. Vanaf klas 2 Mavo en de derde klas Havo/Vwo begeleidt de decaan je, samen met mentoren en vakdocenten, bij het proces van studie- en beroepskeuze op school.
De decaan is beschikbaar voor leerlingen en ouders voor een gesprek, wanneer hieraan behoefte is. Ook verzorgt de decaan in overleg met mentoren voorlichtingslessen en ouderavonden.

Op de informatieavonden krijgen jij en ouders voorlichting over vakkenkeuze en de bijbehorende doorstromingsmogelijkheden. De decaan raadpleegt vakdocenten over je toekomstmogelijkheden in het betreffende vak. Verder stimuleert de decaan je om open dagen en verschillende vervolgopleidingen te bezoeken.

DeDecaan.net

Een belangrijke rol daarbij speelt de website DeDecaan.net. Deze website is er voor zowel ouders als leerlingen, elk met een eigen inlogcode.

Mavo

Inloggen in de website DeDecaan.net voor Mavo van het Almere College.

Havo/Vwo

Inloggen in de website DeDecaan.net voor Havo/Vwo van het Almere College.

Yubu

Inloggen in de website yubu.nl

Schoolverzuim i.v.m. voorlichting vervolgopleiding en/of meeloopdagen

Als je bijzonder verlof voor de voorlichting over een vervolgopleiding en/of meeloopdagen wilt hebben, dan moet je dit schriftelijk aanvragen via het formulier in de link.

Het formulier dient minimaal 1x week vóór de verzuimde lessen te worden ingeleverd bij Mevr. van der Kloet.

Mevr. T. van der Kloet  Mavo/Havo/Vwo

Via school te bereiken
Mail: t.vanderkloet@almerecollege.nl

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”